Kappen

Efficiënt, nauwkeurig en veilig bomen omzagen. Vaak hangt de boom niet in de juiste richting; dan in samenwerking met kraan en/of lier.

Uitrijden

Het hout wat in het bos omgezaagd/ geconcentreerd ligt. Opladen op een kar en naar een voor vrachtwagens goed bereikbare plek brengen. 

Takken ruimen

Takken die op bijvoorbeeld een weiland liggen met een kraan concentreren voor een uitrijder of snipperaar. Ook kunnen de takken in bossen op rillen (wallen) gezet worden ten behoeve van flora en fauna en het opnieuw inplanten. 

Stronken frezen

Het wegfrezen van boomstronken; voornamelijk langs doorgaande wegen en op plaatsen waar men de grond in moet. 

Nieuwe aanplant

Het aanplanten van bossen of rij beplantingen;
Populieren middels pooten/ staken
Gemengd loofbos middels Tubex kokers en plug plantsoen

Snoeien

Snoei van productiehout (populieren) voor het verhogen van de kwaliteit en dus opbrengst. Dit is een beheersmaatregel die regelmatig om de 2 a 3 jaar terug komt tot circa 6 meter stam takvrij is